titan盃全排 林維德、梁文耀雙打稱王

titan盃全排網賽 單打四強名單出爐

2016 四月份台中站adidas盃全國分級網球排名賽-完整成績公布

titan盃全排賽 男單第一種子爆冷出局

titan盃全排網賽 男子會內選手激戰

titan盃全排 男單會內選手出爐

titan盃全排 男單會外賽開打

titan盃全國網球積分賽 台中初登場

2016 三月份屏東站adidas盃全國分級網球排名賽-完整成績公布

2016 一月份台中站adidas盃全國分級網球排名賽--完整成績公布

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16