titan盃全國網球積分賽 台中初登場

2016 三月份屏東站adidas盃全國分級網球排名賽-完整成績公布

2016 一月份台中站adidas盃全國分級網球排名賽--完整成績公布

2015 十二月份台中站adidas盃全國分級網球排名賽-完整成績公布

2015年adidas盃年終八強賽-完整成績公布

2015 十一月份台中站adidas盃全國分級網球排名賽-完整成績公布

2015 十月份台南站adidas盃全國分級網球排名賽-完整成績公布

2015 十月份台中站adidas盃全國分級網球排名賽-完整成績公佈

2015 八月份台中站adidas盃全國分級網球排名賽-完整成績公布

2015 八月份台南站adidas盃全國分級網球排名賽-完整成績公布

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16