2014 adidas盃年度男子NTRP單打排名

2015一月份橋頭站adidas盃全國分級網球排名賽-完整成績公布

2015一月份台中站adidas盃全國分級網球排名賽-完整成績公布

2016年adidas盃及團體賽規劃

2014十二月份台中站adidas盃全國分級網球排名賽-完整成績公布

2014十一月份台中站adidas盃全國分級網球排名賽-完整成績公布

2014十一月份屏東站adidas盃全國分級網球排名賽-完整成績公布

adidas盃網賽》法國內戰 薑是老的辣

2014八月份台中站adidas盃全國分級網球排名賽-完整成績公布

蓬勃盃網球團賽 Smiling Star奪雙冠

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19